ברבנות נרשמים לנישואין. בבית הדין הרבני – מתגרשים.
נישואין שבאים לקיצם יכולים להעשות רק בהסכמה, שכן, בהעדר הסכמה אין גירושין בין זוגות יהודים. דהיינו ניתן להתגרש בהסכמה הדדית של שני בני הזוג או שבית הדין הרבני כופה על צד אחד להתגרש ואם הוא מסרב ננקטים כנגדו סנקציות עד שהוא נאות להתגרש.

גט

בית הדין הרבני הינו בעל הסמכות הבלעדית לפסוק בתיקי גירושין בין בני זוג יהודיים ולאשר גט. כמו כן, נישואין אזרחיים בקרב יהודים מחייבים קבלת גט בבית הדין הרבני. (גט לחומרא)
גט הינו מסמך הלכתי- משפטי, המוענק לאישה ומהווה כהכרזת בני הזוג על סיום קשר הנישואים. ככלל לא ניתן לכפות גט על אף אחד מבני הזוג, כך שההליך מחייב שיתוף פעולה של שני הצדדים. זאת גם במידה וניתן פס"ד לבעל לתת גט או לאישה לקבל גט – עליהם להיות נוכחים במעמד הגט ולתת הסכמתם.
לאחרונה חודשה הלכה הקובעת כי לבעל יש זכות להציב תנאים למתן גט לאשתו, כגון תנאים בחלוקת רכוש וכדומה, וזאת גם אם לאישה עילת גירושין מוכחת וגם אם ניתן פס"ד אחר ע"י בית המשפט לענייני משפחה בעניין הרכוש. חשוב להדגיש כי בית הדין הרבני עשוי לחייב האישה לקיים את התנאי לגט, אולם לרוב נוהגים הדיינים לבחון לגופו כל תנאי ולפסוק אם לקבלו או לאו.
כאמור, הגט חייב להינתן מהרצון החופשי של שני בני הזוג. לכן גם אם בית הדין הרבני קובע שהגבר צריך לתת גט, הגבר יכול לסרב. עם זאת, לבית הדין הרבני יש סמכות להפעיל סנקציות כלפי הגבר הסרבן במטרה לאלצו לתת את הגט ובהם: עיכוב יציאה מן הארץ, שלילת רישיון נהיגה, חיוב במזונות גבוהים עד שייתן את הגט, מאסר לתקופה עד 10 שנים ועוד…

שטר כתובה

הכתובה הינה שטר חוב אותו מגיש הבעל לכלתו ביום חופתם ובו הוא מתחייב לדאוג למחסורה במידה ויתגרשו. חתנים רבים נוטים להפריז בסכום שהינם מתחייבים לשלם ע"פ הכתובה עליה הינם חותמים דקות ספורות בטרם כניסתם לחופה, מבלי לחשוב על העובדה כי הכתובה טומנת בחובה מחויבות משפטית או משמעות פירעון אופרטיבי. לאישה שמורה הזכות לפנות לבית הדין הרבני בתביעה לממש את סכום הכתובה, כאשר במרבית המקרים לבעל אין את היכולת הפיננסית לשלם את הסכומים הנקובים בכתובה.
בית הדין הרבני הינו בעל הסמכות הבלעדית לפסוק בסוגיית תביעת כתובה ולפסיקתו הדבר יכול להתקיים רק לאחר הליך גירושין וקבלת גט – בו תהיה כרוכה תביעת הכתובה.
משכך, מומלץ להעזר בעו"ד גירושין מומחה בתביעות גט וכתובה ובקיא בהתנהלות בתי הדין הרבניים והשקפת עולמם, אשר ייצג אתכם במקצועיות בפני בית הדין הרבני, ויביא למיצוי מלוא זכויותיכם.

פטור מחובת כתובה

ע"פ הדין העברי קיימים מס' מצבים בהם יהיה הבעל פטור מתשלום כתובה לאישה, ובהם:
• האישה עזבה את בית המשפחה.
• האישה יזמה תביעת הגירושין ותביעת הגט בבית הדין הרבני.
• האישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה
• אישה הבוגדת בבעלה עם גבר אחר
• ועוד
חשוב להדגיש כי הדיינים בוחנים כל מקרה לגופו והיה וימצאו כי יש סיבות להתנהלות האישה כמו מצבים בהם הבעל מירר חייה, מרד ובגד בה, היכה אותה, גירש אותה וכד' – אזי לא ינתן לבעל פטור מתשלום כתובה.

התקשר עכשיו