בתיקי גירושין בהם כרוכה תביעת חלוקת רכוש משותף בין הצדדים – לרוב עסקינן בנכסים גשמיים, ממון, חסכונות וכד'. חשוב להדגיש כי לא די בכך וכי הרכוש המשותף עשוי לא פעם לכלול מוניטין ונכסי קריירה שנצברו לכאורה ע"י אחד מבני הזוג (לרוב הגבר), בו בזמן שהצד השני (לרוב האישה) הקריב את התפתחותו האישית למען טיפוח המוניטין ונכסי הקריירה של הראשון. הקרבת ההתפתחות האישית הינה לרוב מפאת הצורך לשאת בנטל גידול הילדים המשותפים וניהול שוטף ויומיומי של משק הבית – כך שלא אחת נוצר מצב בו לא ניתן ששני בני הזוג ירכשו השכלה גבוהה ויפתחו קריירה אישית.
במקרה של גירושין וחלוקת רכוש משותף – נכסי קריירה ומוניטין ייחשבו כרכוש משותף: הוויתור האישי על פיתוח קריירה למען בן הזוג הוא זה אשר יזכה את הצד השני גם בחלק מהמוניטין ונכסי הקריירה של הצד האחר, שכן, יכולת ההשתכרות שלו גבוהה באופן משמעותי ואי חלוקת נכסי הקריירה תגרום לחוסר שיוויון וצדק.
בשנים האחרונות, אנו עדים למגמה גוברת בפסיקה הקובעת, כי יש לכלול מוניטין ונכסי קריירה בשעת חלוקת רכוש משותף בגירושין – אחרת תתקיים חלוקה אי שוויונית ויגרם קיפוח לצד השני אשר ויתר על טיפוח קריירה אישית למען התמסרות לבית ולילדים ובכך אפשר לצד השני לצבור מוניטין ונכסי קריירה, כמו גם פגיעה ביכולת התפתחותו האישית והשתכרותו בהמשך החיים.

דוגמאות לנכסי קריירה

עסק/נכס מוחשי, תואר אקדמאי, שליטה בשפות, ניסיון וותק, כישורים, קריירה מוצלחת ומפותחת האומדת את יכולת ההשתכרות בהמשך החיים, מוניטין מקצועי הנובע מקריירה מוצלחת ומעיד על   מעמד מקצועי ו/או ערך מקצועי ועוד.

חשוב לזכור: מוניטין מקצועי (עבודה קשה, דרגות, תארים וכד') הינו ככל נכס שווה ערך או נכס שהושבח וערכו עלה, כך שגם אם בן הזוג החל דרכו המקצועית עוד בימיי הרווקות וטרם ההיכרות בין השנים, הרי שבמהלך שנות הנישואים נכס הקריירה השתבח וערכו עלה.
טיעונים כנגד הכללת מוניטין ונכסי קריירה בחלוקת רכוש משותף
יש הטוענים כי מוניטין ונכסי קריירה הינם נכסים אישיים ובלתי ניתנים להפרדה מהאדם עצמו, כמו כן נטען כי קשה מאוד לבצע הערכה כספית של נכסים בלתי מוחשיים כנכסי קריירה ולהבדיל את ערכם על פי פרקי זמן של טרום הנישואים ושל שנות הנישואים המשותפות, לדוגמא במקרה בו הצד בעל הקריירה רכש את השכלתו עוד לפני נישואי השניים, ורק את שלב ההתמחות עבר כבר בימיי הנישואים ועוד…

תביעת חלוקת נכסי קריירה ומוניטין

המחוקק קבע כי חובה לכלול במסגרת איזון נכסים בין בני זוג גם את סעיפי המוניטין ונכסי קריירה וזאת אם הצד שויתר על התפתחותו יוכל להוכיח את היקף הוויתור שעשה בחייו לטובת הצד השני, הבית והילדים, את תרומתו לבניית הקריירה והמוניטין לאורך שנות הנישואין ועוד – עדויות בעלות השלכה על המשך חייו ויכולת השתכרותו לאחר הפרידה.

לשם הערכת שווי מוניטין ונכסי קריירה, ימנה בית המשפט אקטואר או מומחה אחר מטעמו, אשר יגיש חוות דעת מקצועית אודות ערכם של נכסים אלו. הפיצוי בגין נכסי קריירה ומוניטין יכול להנתן כפיצוי חד פעמי או פיצויים חודשיים לאורך שנים ואף עד הפרישה לגמלאות של בעל המוניטין.

לסיכום מאמר זה, אם הנכם עומדים בפני גירושין ותביעת חלוקת רכוש משותף – מומלץ מאוד להיעזר בשירותי עו"ד מומחה בדיני גירושין ודיני חלוקת רכוש ונכסי קריירה, כזה אשר ידע לספק יעוץ משפטי מקצועי המבוסס על ניסיון עשיר ובקיאות לרזי התחום, ידע לכוון ולנהל את תביעת חלוקת המוניטין ונכסי קריירה על הצד הטוב ביותר עבורכם, יספק את המידע הנדרש, המיידי והרחב ככל שניתן, תוך שימוש באסטרטגיה חכמה, ידע וכלים לניהול משא ומתן ויספק מענה לקשיים וללבטים המתלווים להליך – לטובת הלקוח ויקיריו ולהשלמת הפלטפורמה בדרך לסיום מוצלח של תהליך הגירושין.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

התקשר עכשיו