עורך דין מזונות באשקלון

בכל הליך גירושין מהווים מזונות ילדים סעיף מרכזי ביותר הנתון לא פעם למחלוקת. זאת מאחר שבטווח הארוך של שנים מצטברים הסכומים למאות אלפי שקלים, ובכל מקרה משפיעים באופן מהותי על מצבם הכלכלי ועל רווחתם של המעורבים.

פניה לעורך דין

כאמור, דמי המזונות מהווים מקור למחלוקות כאשר במרבית המקרים מעדיף האב לצמצם את הסכום והאם להרחיבו. כמובן שאין בכך לרמוז על אהבה פחותה מצד האב, המעדיף להגדיל את כספו הפנוי ולקבוע בעצמו כיצד להעניקו לילדיו ולעצמו. האם מצידה מצויה לא פעם בחרדה מפני הרעת מצבה הסוציו-אקונומי, והאמת תיאמר – גירושין אינם משתלמים מהבחינה הכלכלית. יחד עם זאת, הגשת תביעת מזונות עוד לפני שנעשו ניסיונות להגיע להסכמות עלולה להוציא את השניים נפסדים ופגועים. לכן, בראש ובראשונה מומלץ לפנות אל עורך דין מזונות באשקלון או בכל אזור שאתם מתגוררים בו, ולראות אם ניתן לבצע עימו תהליך גישור.

חובת המזונות ההכרחיים

יש לדעת כי המזונות בישראל מחולקים למזונות הכרחיים ומדין צדקה. הצרכים ההכרחיים כוללים בין היתר מזון, בריאות, הלבשה ומדור, והאב הוא שנושא בהם. לפי חוק, עליו לשלם לכל הפחות אלף ומאתיים שקלים בחודש לילד אחד, ומעבר לכך הסכום קטן לגבי עוד ילדים אך לא פחות מהאמור. לגבי הדיור, מחויב האב בהשתתפות בשכר הדירה בשיעורים משתנים בהתאם למספר הילדים (בין 30 ל- 50 אחוז בדרך כלל), וכל זאת עד הגיע הילד לגיל 15.

למידע נוסף על דמי מזונות, לשיחה טלפונית ולקביעת פגישה עם עורכת הדין לימור אביטן, התקשרו לטלפון 050-830-3067