הסכמי ממון וגירושין

  • Category

הסכמי ממון וגירושין

בדרך כלל שמדובר בנישואים של שני צעירים בעלי רקע כלכלי זהה (שני סטודנטים חסרי כל) לא נהוג לערוך הסכמי ממון והצדדים מסכימים להוראות החוק לפיהן כל שייצבר במהלך השנים יהיה משותף בכפוף לסייגים הקבועים בחוק.(ע"ע חלוקת רכוש)

אולם במקרה בו קיימים פערים כלכליים בין הצדדים, או שמדובר בנישואים שניים בו כל אחד מבני הזוג צבר נכסים רבים, לעיתים למי מבני הזוג ישנם ילדים בוגרים שחוששים כי בת הזוג החדשה של אביהם חומדת את רכושו, עורכים בניהם בני הזוג הסכם ממון.

נקודת הזמן לעריכת הסכם ממון

ישנו הבדל מהותי בין הסכם ממון שנערך בטרם הנישואים להסכם ממון שנערך במהלך הנישואים. ראשית להבהיר כי בניגוד לחוזה מסחרי בין שני אנשים הסכם ממון איננו בר תוקף עד לכשיאושר בהתאם להוראות החוק. באם מדובר על בני זוג שעורכים את ההסכם בטרם הנישואים גם נוטריון או רשם נישואים מוסמכים לאשר את ההסכם, אולם באם מדובר בהסכם שנערך במהלך חיי הנישואים בפרט שהמדובר הוא בהסכם הצופה פני גירושים רק בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מוסמכים לאשר את ההסכם.

ההגיון שעומד מאחורי קביעה זו הינו כי ככל ומדובר בהסכם שנערך בין בני זוג בטרם הנישואים הרי שסביר להניח שההסכם נערך מרצונם הטוב והחופשי של בני הזוג ותכליתו של אישור ההסכם הינה ראייתית גרידא, (לציין כי הדרישה הראייתית הינה קונסטיטוטיבית) בעוד כשהמדובר בהסכם ממון שנערך במהלך הנישואים, כשסביר להניח שההסכם צופה פני גירושין, ההסכם מושפע הן מפערי הכוחות בין הצדדים והן מהעובדה הבסיסית שבני הזוג אינם בני חורין באם להתקשר בהסכם עם לאו. לכן בלא אישור בית המשפט או בית הדין הרבני הסכם כזה הינו חסר כל תוקף משפטי.

התועלת בהסכם הממון – גירושין

גירושין הם לא דבר נעים וכשיש ילדים ברקע הגירושין הופכים להיות דבר נורא, לפעמים אחד או שנים מבני הזוג זקוק ל"מלחמה" בכדי להגיע להפנמה של הליכי הגירושין ובכדי להתרגל למציאות החדשה של מעבר מדאבל לסינגל. אולם כשיש ילדים משותפים הגירושים לא יכולים להיות טוטאליים, ישנם הסדרי ראיה, בר מצווה, חתונות, ימי הולדת ומסיבות בשמחות וילד חולה הזקוק להשגחה בימי חורף. ככאב הגירושין כן הפגיעה בילדים, ללא ספק הדרך ההסכמית הינה הרע במיעוטו כמעט מכל היבט אפשרי, היא מכובדת יותר, זולה יותר, מהירה יותר, ובלאו הכי מגירושין אין אחד שיוצא ומלוא תאוותו בידו.

ניסוח הסכם הגירושין.

מלאכת ניסוח הסכם טוב היא אומנות, בדיוק כמו תפירה, אין דינו של בגד מהשוק כדינו של בגד שנתפר על פי מדותיו של הלובש בידי אומן. הוא הדין להסכמי גירושין, ניתן להוריד הסכם גירושין מהאינטרנט לבצע בו מספר התאמות ולהגישו לאישור בית משפט. אלא מה ? בניגוד להסכם למכירת רכב, הרי שהסכם גירושין צריך לעמוד ולהמשיך להתקיים במשך שנים ארוכות, בלא ציפייה מדוקדקת ביחס לכוונותיהם ותוכניותיהם של בני הזוג לא ניתן להגיע להסכם טוב ומועיל באמת, אלא הסכם זה יהפוך לבני הזוג לרועץ במשך שנים של הדיינויות משפטיות שהיה ניתן למנוע אותם לו היה ההסכם מנוסח כהלכה.

להלן מספר דוגמאות לטעויות נפוצות בניסוח הסכמי גירושין.

  1. "הדירה תיוותר בידי הבעל והוא יישא בכל החובות "– מה דינו של חוב בגין הלוואה שנטלה האשה כחצי שנה לפני ההסכם לצורך חופשת סקי עם המאהב ? הבעל ישלם! הפיתרון "הדירה תיוותר בידי הבעל והוא יישא בכל החובות המפורטים כדלקמן…"
  2. "האב יוכל לראות את ילדיו בכל עת שיחפוץ בתיאום עם האם" – ומה יקרה באם לאמא לא יסתדר שהאב יוכל לפגוש בילדיו, האב לא יוכל לפגוש בהם. הפיתרון "האב יפגוש בילדיו בימים א, ג, וה' בין השעות 17:00-19:00 כל שינוי בזמנים האמורים טעון הסכמתם של שני ההורים"
  3. "האב ישא במזונות הילד בסך של 2,500 ₪ בחודש (סך זה כולל את כל הוצאותיו של הילד לרבות פעוטון, גן וכו') – נוצר מצב פרדוקסאלי לפיו גם כשהילד יהיה בכיתה י"א האב ימשיך לשלם עבורו את הוצאות הפעוטון, (מאות ואלפי שקלים בחודש) הפיתרון – מזונות הילד יעמדו על סך של 1,800 ₪ לחודש, לסך זה יתווספו 700 ₪ עבור תשלומים לפעוטון. בהגיע הילד לגן לפי חוק חינוך חובה אזי תשלום זה יופסק ותמורתו ישא האב במחצית מהעלויות של המסגרת החינוכית בה יימצא הילד (בחירת המסגרת תתבצע בהסכמתם של שני ההורים)

אלו מקצת הדוגמאות שיש בהן בכדי להסביר בקצרה מדוע לא כל "הסכם מדף" שהורד מהאינטרנט מתאים לכל זוג, ובסופו של יום "הסכם זול" הינו פריווילגיה השמורה לעשירים בלבד.

על כן, באם בני זוג בחרו להתגרש בדרך של הסכם גירושין, מומלץ להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום זה, שהינו בעל הידע וייתן לבני הזוג את הייעוץ וההסברים כיצד לערוך הסכם שיחזיק מעמד לאורך שנים.

התקשר עכשיו