חלוקת רכוש בהליך גירושין

  • Category

חלוקת רכוש בהליך גירושין

חלוקת רכוש בין בני זוג העומדים בפני פרידה וגירושין הינו אחת הסוגיות הסבוכות, האמוציונאליות ובעלות ההשלכות המכריעות ביותר על עתידו הכלכלי של כל צד בהליך הגירושין. בתחום זה, נוצר ניגוד אינטרסים אבסולוטי בין בני הזוג, ובנוסף קיימת מעין אי בהירות משפטית המערימה קושי נוסף על חיזוי מושכל של תוצאת חלוקת הרכוש.

הסכם ממון
הסכם ממון הינו חוזה משפטי שנועד להסדיר את יחסי הרכוש בין בני הזוג ולקבוע שיתוף או הפרדה בכל הקשור להכנסות ולנכסים השונים של הצדדים ויתרונו הגדול הוא בפתרון קל יותר ומהיר במצב בו מתרחש משבר גירושין, פרידה או חלילה מוות של אחד מבני הזוג: הסכם ממון מאפשר גירושין מתוך כבוד, חוסך התדיינות משפטית ארוכה ומכוערת, מגן על הרכוש הפרטי ומתנות של כל צד שנצבר מתקופת טרום הנישואין, בזוגיות פרק ב' ההסכם מאפשר חלוקת רכוש מכובדת ליורשים לאחר מות אחד מבני הזוג או בגירושין פרק ב' ועוד..

חוק יחסי הממון
חוק יחסי ממון בישראל קובע כי כל רכוש, מכל סוג, אותו צברו בני הזוג במהלך שנות נישואיהם יהא שייך לשניהם, לרבות רכוש אשר נרשם על שם אחד מהם בלבד.
בשנת 2008 יושם תיקון לחוק יחסי ממון (חלוקת רכוש), כאשר במסגרתו נקבע כי בהתקיים קריטריונים מסוימים הקבועים בחוק, ניתן יהיה לבצע חלוקת רכוש גם ללא גירושים תקפים, דהיינו, בני הזוג, אשר לא הגיעו להסכם חלוקת רכוש מרצון, רשאים להגיש תביעת חלוקת רכוש לאחת הערכאות המוסמכות לדון בנדון. להבדיל מהלכת השיתוף (החלה על זוגות שנישאו לפני 1 בינואר 1974), אשר על פיה ל הנכסים שנרכשו לאחר הנישואין שייכים לשני בני הזוג (גם אם נכס רשום על שם אחד מהם), הסדר איזון משאבים הוא הסדר רכוש המפריד בין נכסי בני הזוג בזמן הנישואין עד פקיעת הנישואין.
בשעת גירושין מתנהל תהליך חלוקת הרכוש המשותף, אשר מחייב ניהול מקצועי ומוקפד לפרטים, ומומלץ כי יעשה בידיי עו"ד גירושין מומחה בתחומו, המכיר את רזי החוק עד הרזולוציות הקטנות ביותר ויבטיח חלוקת רכוש שאפתנית ואופטימאלית ללקוח וליקיריו.

חוק יחסי הממון – איזון משאבים
· חוק יחסי ממון קובע כי על כל זוג שנישא לאחר 01.01.1974 יוחל חוק יחסי ממון.
· איזון משאבים הוא הגורם המרכזי בחוק יחסי ממון. איזון משאבים קובע כי כל הרכוש הנצבר בשנות הנישואין ייחשב כרכוש משותף בין שני בני הזוג, גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם.
· המחוקק רואה באישה גורם שווה לבעל גם כאשר היא אינה עובדת מחוץ לבית. נטילת עול הבית על כתפי האישה משחררת את הבעל ומאפשרת לו ללמוד או להשקיע שעות עבודה רבות ולפתח קריירה משגשגת, משכך טבעי הדבר כי האישה תיחשב שותפה מלאה לנכסים הנצברים במהלך שנות הנישואין המשותפים, גם למוניטין המקצועי ולנכסי הקריירה.
· חוק יחסי הממון אינו חל על רכוש שנצבר לפני החתונה, אם כי בשנים האחרונות נוטה מערכת המשפט לפסוק כי גם רכוש שצבר אחד מהצדדים לפני הנישואין ייחשב לרכוש משותף לאחר שנות נישואין ארוכות.
· הסדר איזון משאבים הוא הסדר אשר ניתן להיעשות רק עם מתן הגט. עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על ביצוע הסדר איזון משאבים גם לפני פקיעת הנישואין. התנאים לביצוע הסדר איזון משאבים לפני מתן הגט הם: בין הצדדים קיים קרע מהותי, בני הזוג הם חיים בנפרד במשך תשעה חודשים לפחות, שנה חלפה מהיום שנפתחו מן הבאים – הליך המביע רצון של אחד הצדדים בפירוק הקשר, הוגשה תביעה לחלוקת רכוש בין הצדדים (כגון תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין)
· הסכם ממון הוא הדרך היחידה והבלעדית לחלק את הרכוש המשותף בין בני הזוג בדרך השונה מהדרך אותה מורה חוק יחסי ממון.

מהם הנכסים הנכללים בחלוקת רכוש?
1. נכסים ממשיים: כספים, דירות, כלי רכב, תכולת דירה, חפצי אומנות, חובות והלוואות.
2. נכסים רוחניים: מוניטין ונכסי קריירה, כושר השתכרות, פוטנציאל ההשתכרות.
3. נכסים דחויים (רק לגבי התקופה בה בני הזוג ניהלו חיי שיתוף): פנסיה, קרנות, אופציות, זכויות סוציאליות, פיצויי פרישה ופיטורין.

נכסים שאינם נכללם בחלוקת רכוש
1. נכסים שצבר כל צד בשנים שלני הנישואין
2. נכסים שנתקבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין
3. גמלאות בגין נזקי גוף או מוות
4. נכסים שהוסכם בכתב ששווים לא יאוזן: מצב שכיח לרוב בנישואין פרק ב'
5. האיזון ה"לא שיוויוני" – בשנת 2009 החליט המחוקק כי במקרים מסויימים חלוקת המשאבים המשותפים בצורה שוויונית עלולה לגרום לעיוות חמור, לחוסר צדק ועוד ומשכך, ניתנו לבית המשפט סמכויות מיוחדות לקבוע איזונים בלתי שוויוניים, זאת בהתחשב בין השאר בכושר ההשתכרות, נכסים עתידיים (אופציות, צפי לירושה קרובה וכיו"ב.
6. בסמכות בית המשפט לפסוק כי נכס מסוים לא יאוזן.

לסיכום, חשוב מאוד לנהל חלוקת רכוש ואיזון משאבים באופן מקצועי ומבוקר בסיוע עו"ד גירושין מומחה בסוגיית הרכוש, אשר יפעל בנחישות תוך גיוס מלוא המשאבים ועד למיצוי ומימוש כל זכויותיך, למען עתידך ועתיד יקיריך ויבטיח רשת ביטחון כלכלי במקרה של סיום הקשר, מתוך ראייה מעמיקה וארוכת טווח וניסיון רב שנים.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

התקשר עכשיו