ידועים בציבור

  • Category

ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית אך אינם נשואים זה לזה, ההגדרה המקובלת בפסיקה, מתבססת על קיומם של שני יסודות: חיי משפחה (מגורים משותפים) וניהול משק בית משותף.
חוק הידועים בציבור בישראל נועד להבטיח זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא כדת וכדין, כגון: בני הזוג בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר, זאת לרבות בני זוג הרשאים להינשא כחוק זה לזה אך אינם מעוניינים בכך. מבחינות רבות זוכים ידועים בציבור לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים. להבדיל מזוג נשוי, הפירוד הפיזי והפסקת המגורים המשותפים מפסיק את תקופת היותם ידועים בציבור וזוגות ידועים בציבור רבים מעדיפים לסיים את הקשר הזוגי בדרכי נועם והסכמה הדדית, כדרך הגישור, במיוחד במקרים בהן מעורבים ילדים משותפים, כך שבהמשך הדרך ניתן יהא לשמור על שיתוף פעולה ואווירה נעימה מתוך ידידות וכבוד הדדי.

זוגות ידועים בציבור אמנם זכאים לרוב הזכויות והחובות ככל זוג נשוי כדת וכדין, אך יחד עם זאת קיימים מפר הבדלים ובהם:
· כאמור – להבדיל מזוג נשוי, הפירוד הפיזי והפסקת המגורים המשותפים מפסיק את תקופת היותם ידועים בציבור.
· להבדיל מזוג נשוי, הסכם ממון בין זוגות ידועים בציבור אינו מחייב אישור בית משפט.
· בכל הקשור לסוגיית הילדים המשותפים לזוגות ידועים בציבור – אין כל הבדל בזכויותיהם של הילדים לעומת ילדים לזוגות נשואים, למעט העובדה שילד לידועים בציבור אינו חייב לשאת את שם משפחתו של אביו וניתן להוריו לבחור באיזה שם משפחה ישא.
· מזונות ילדים – היה והאב (הידוע בציבור) אינו מכיר באבהותו, פסיקת המזונות מותנית בתוצאת בדיקת רקמות והיה ויסרב לבדיקה זו, יחשב הדבר כהודאה באבהותו לילד ובית המשפט יחייבו במזונות ילדים.
· ועוד.
אחת מתוצאות ההתפתחויות החברתיות בארץ ומגמת השינוי במעמד המשפחה המסורתית, הינו מוסד ה"ידועים בציבור"- הגדרה לא פשוטה אשר גוררת במצבי פרידה מחלוקות סבוכות ומורכבות בין בני הזוג אשר קיימו משק בית משותף כידועים בציבור, כמו גם במצבי חלוקת ירושה וסכסוכי משפחה בין יורשיו החוקיים של הידוע בציבור שנפטר לבין בן/בת הזוג הטוען לסטטוס "ידוע בציבור".
משכך, מומלץ וחשוב מאוד להעזר בשירותי עו"ד מומחה לדיני משפחה וידועים בציבור, אשר יסייע באיסוף נתונים מהותיים והצגתם בבית המשפט למטרת הוכחת /שלילת המעמד של ידועים בציבור והשפעתו על סוגיות הרכוש במקרה הנדון.

חשיבות ייעוץ משפטי לידועים בציבור

ההמלצה הגורפת הינה לעגן את יחסי הידועים בציבור ע"י מסמך משפטי בדמות חוזה או הסכם אשר יערך במעמד עו"ד מומחה בתחום, בעל ידע עשיר ומיומנות רבה בניסוח ועריכת הסכמי ידועים בציבור המסדירים את כל הסוגיות הקשורות לחיי הידועים בציבור בהווה והעלולות לצוץ בעתיד בשעת פרידה ולייצר מחלוקות כואבות ובכלל זה:
· הסכמי ידועים בציבור: חיים משותפים ומשק בית משותף, רכוש וממון, הורים ידועים בציבור לילדים משותפים ועוד.
· צוואות ידועים בציבור: צוואות בין ידועים בציבור, טיפול בירושות בן זוג ידוע בציבור, התנגדויות לצוואה /ירושה בה נכלל ידוע בציבור.
· מזונות ידועים בציבור, מזונות משקמים
· הורות ידועים בציבור: ילדים משותפים או מאומצים לידועים בציבור, מזונות לילדי ידועים בציבור, משמורת והסדרי ראייה לידועים בציבור שסיימו את הקשר הזוגי.
· קביעת חיים משותפים ומשק בית משותף לשם קבלת סטטוס ידועים בציבור
· ייצוג והתדיינות אל מול גופי המדינה והחוק: המוסד לביטוח לאומי, חברות פנסיה ואחרים לשם מימוש זכויות ידועים בציבור (פנסיה, מס, גמלת זקנה, גמלת שאירים)
· ועוד
חשוב להדגיש כי לא כל זוג אשר חי תחת קורת גג אחת או מנהל מערכת יחסים ארוכת שנים ומלאת אמון ייחשב כ"ידוע בציבור". על מנת לקבל הכרה שכזו, צריכים בני הזוג לעמוד בשני תנאים מצטברים המפורטים לעיל בתחילת המאמר. משכך, מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי אשר יסייע בידכם לקבל את כל הזכויות להם אתם זכאים כידועים בציבור.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

התקשר עכשיו