להתגרש מהבוס

  • Category

להתגרש מהבוס

זוגות נשואים רבים בוחרים לעבוד יחד אם בעסק משותף כשותפים מלאים ואם באופן שלכאורה צד אחד עובד כשכיר של בן הזוג ומקבל משכורת חודשית, כמו בדוגמה בה הבעל משמש כבוס של אישתו מבחינת מעמד התפקיד בפועל – אולם המשכורות ששניהם מרוויחים מחושבות למעשה כהכנסה משותפת לפרנסת המשפחה.
לרוב, כאשר בני זוג שעובדים ביחד מתגרשים – מכורח המציאות מתקיים פועל יוצא בו אחד מהם עוזב את העסק, בין אם הוא מפוטר או שמרצונו. רבים אינם יודעים מהם זכויותיו של הצד המפוטר/מתפטר, האם זכאי לפיצויי פיטורין ושאר זכויות העובדים בישראל, כיצד מתמודדים עם פיטורין מורכבים כאשר למעשה מתגרשים מהבוס?

זכויות בן הזוג המפוטר – זכויות עובד

כאשר בני זוג עובדים יחד ובשעת גירושין אחד מהם עוזב או מפוטר ע"י השני – יהא זכאי כחוק לכל זכויות העובדים ובכלל זה לפיצויי פיטורין ע"פ ותק העבודה בעסק המשפחתי, הודעה מוקדמת ושימוע, פדיון ימי חופשה, פדיון ימי מחלה ועוד. במקרה בו לא ינתנו לצד המפוטר כל זכויותיו או לא ישולמו מלוא הכספים להם הינו זכאי – עומדת לזכותו האפשרות לתבוע את בן הזוג בבית הדין לעבודה (ולא בבית המשפט לענייני משפחה), כנהוג בכל מקרה פיטורין אחר בו התקיימו יחסי עובד- מעביד ללא קשר משפחתי. (להוציא מקרים בהם יתברר כי האישה היתה עובדת פיקטיבית בעסק (עבירה פלילית) ואז יתכן כי התביעה תופנה לבית המשפט לענייני משפחה).

פיצויי פיטורין – חלוקת רכוש

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בסוגיית פיצויי פיטורין רק בהקשר חלוקת הרכוש וחישוב מזונות ילדים ואישה. במסגרת סעיפי חוק חלוקת רכוש בגירושין – זכאי הצד המפטר, הבוס, למחצית מפיצויי הפיטורין להם זכאי בן הזוג המפוטר, אולם יחד עם זאת – לרשות הצד המפוטר עומדת הזכות לתבוע מבן הזוג, הבעלים של העסק, את ערכו הכספי של מחצית העסק שנבנה במרוצת כל שנות הנישואין המשותפות – שכן, ע"פ חוק העסק של הבעל הינו עסק משפחתי ושייך לשניהם. כל אלו, הן פיצויי הפיטורין והן העסק עצמו, ערך המוניטין ונכסי הקריירה ישוקללו בהליך איזון הרכוש המשותף של שני בני הזוג וחלוקתו בינהם. חשוב להדגיש כי מערכת המשפט מקפידה לבחון כל תיק לגופו אולם ככלל, כאשר אישה מפוטרת ע"י הבעלים ל העסק שהינו גם בעלה, לרוב ייחשב העניין כשינוי חד צדדי במצבה התעסוקתי והכלכלי של האישה לעומת ימי הנישואין והחיים המשותפים – דבר העשוי להשפיע מאוד על קביעת דמי מזונות ילדים ואישה גבוהים מהשיעור המינימלי הקבוע בחוק.
מזונות אישה
חשוב להדגיש כי במקרים בהם האישה מתפטרת מרצונה מהעסק המשפחתי, אזי נטיית בית המשפט הינה לקבוע דמי מזונות אישה נמוכים יותר: בית המשפט יבחן את יכולת ההשתכרות של האישה ויכולת מציאה והשתלבות במקום עבודה אחר ורק במידה שימצא כי סיבת הפיטורין הינה תוצאה ישירה של הליך הגירושין ושאין ביכולתה למצוא מקום עבודה חדש – אזי יפסוק עבורה מזונות אישה.
ההמלצה הגורפת ע"י עו"ד מומחים בתחום הינה למנוע מצבי תביעות ע"י הסכם ממון כתוב מראש או ע"י הסכם גירושין הנעשה בהבנה והסכמה הדדית ובו בן הזוג המפוטר מוותר על כל תביעה עתידית בגין העבודה אצל בן זוגו, הן בבית משפט לענייני משפחה והן בבית הדין לעבודה.

סכנת הניצול לאישה

בתביעות דיני עבודה "כשמתגרשים מהבוס" ילקחו בחשבון הסיכונים והוויתורים של האישה על זכויותיה והתפתחותה האישית במסגרת העבודה אצל בעלה: בחלק גדול מן המקרים, האישה עובדת בחינם או שכר זעום על מנת לחסוך את התשלומים הקבועים בחוק שהיה על הבעל (הבעלים של העסק) לשלם לה באם היתה עובדת אצלו ללא קשר זוגי עימו, מעמדה המקצועי של האישה נתפס פעמים רבות כנחות ולא מקצועי לעומת הגבר (אף שבפועל היא מתפקדת כעובדת רב משימתית, הבקיאה ומומחית בכל שלוחות פעילות העסק) – עובדה הפוגעת בערך תרומתה לעסק ובמוניטין המקצועי שלה בשוק העבודה וכמובן – מעמדה הכלכלי של האישה שפעמים רבות עובדת ללא התנאים המחייבים בחוק (קרן השתלמות, פנסיה וכד') כי זה "עסק משפחתי וההכנסות לכאורה משותפות" (מצב בו אשמים שני בני הזוג ולא רק הגבר, שכן האישה מודעת לזה ומסכימה לעבוד כך). חשוב להדגיש כי מעמד כלכלי נחות למעשה מסכן את עתידה הכלכלי של האישה במקרה של גירושין וכל אשר השקיעה בעסק – לא ייחשב ולא יוערך כספית בשעת הגירושין והיא עלולה להשאר ללא דבר.

לסיכום מאמר זה, חשוב להדגיש תחילה כי בני זוג שעובדים יחד חייבים להקפיד על קיום כל חוקי העבודה וזכויות העובד לשניהם, או לחילופין להבטיח כחוק שותפות שווה בעסק לשני הצדדים – כך תבטיחו ותחסכו לעצמכם תביעות מתישות והרסניות אם חלילה תקלעו למשבר גירושין. אולם היה והנכם עומדים בפני גירושין ואתם עובדים יחד ללא ההמלצות המצויינות לעיל – חשוב מאוד להעזר בשירותי עו"ד מומחה בדיני גירושין, דיני עבודה וחלוקת רכוש, כזה אשר ידע לספק יעוץ משפטי מקצועי המבוסס על ניסיון עשיר ובקיאות לרזי התחום, ידע לכוון ולנהל את הליך הגירושין על הצד הטוב ביותר עבורכם, יספק את המידע הנדרש, המיידי והרחב ככל שניתן, תוך שימוש באסטרטגיה חכמה, ידע וכלים לניהול משא ומתן ויספק מענה לקשיים וללבטים המתלווים להליך – לטובת הלקוח ויקיריו ולהשלמת הפלטפורמה בדרך לסיום מוצלח של תהליך הגירושין.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

התקשר עכשיו